top of page
Search
  • Writer's pictureRichard Morgan

Uwchgylchu. Upcycling


The idea that everything has value , even the things we thoughtlessly throw away. An agency in Madrid is running a photography competition to convey this idea through a single image . Here are some initial ideas.

Y syniad bod popeth,, hyd yn oed sbwriel a baw yn adnodd defnyddiol a gwerthfawr. Mae'r lluniau yma yn syniadau i gystadleuaeth ffotograffieth yn Madrid i grynhoi y syniad yma mewn un delwedd effeithiol .


32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page